จ.สงขลา ลงพื้นที่ ศพค. 74 แห่ง เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูล ศพค.

จ.สงขลา ลงพื้นที่ ศพค. 74 แห่ง เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูล ศพค.


จ.สงขลา ลงพื้นที่ ศพค. 74 แห่ง เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูล ศพค.